צור קשר

לקבלת הצעת מחיר לשיפוץ חייגו עכשיו: 0503313342

אזורי מתן שירות: הרצליה, כפר סבא, הוד השרון, רעננה, נתניה, רמת השרון, ארסוף, כפר שמריהו, רשפון, תל אביב, ראשון לציון, בת ים, גבעתיים, חולון, פתח תקווה, סביון, רמת גן, יהוד מונוסון, קריית אונו, ראש העין, אור יהודה, בית דגן, בני ברק, גבעת שמואל וישובים אחרים באזור המרכז ואזור השרון.

היתר בנייה

הגשת בקשה להיתר בנייה

החוק מחייב קבלת היתר בנייה (רישיון בניה) מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, המוסכמת לתת היתרי בנייה באזור הנדון. שיפוץ דירה לפעמים כולל גם תוספות בנייה שונות או שינויים במבנה עצמו המחייבים קבלת היתרי בנייה במקרים מסויימים.

 

תהליך קבלת היתר בנייה

עורך הבקשה – אדריכל או מהנדס או הנדסאי הרשומים בפנקס המורשים – מכין סט מסמכים ותוכניות החתומים בידי המבקש (היזם), עורך הבקשה, מתכנן השלד, מתכננים אחרים אם ישנם, בעל הנכס והאחראי לביקורת ביצוע עבודות הבנייה.

פעולה מקדימה (זכויות בנייה) – המבקש או עורך הבקשה יגיש לוועדה המקומית מפה מצבית (מפת הנכס) ערוכה בידי מודד מוסמך (שני עותקים לפחות). מהנדס הוועדה יסמן על המפה את קווי הבניין וקווי הרחוב, יפרט בה או יצרף לה בכתב את תנאים ואת המגבלות החלים על הנכס (זכויות בניה) ויחזיר עותק אחד לעורך הבקשה.

הבקשה תכלול את המסמכים והתוכניות האלה:

מפה מצבית בקנה מידה 1:250 ערוכה בידי מודד מוסמך ומעודכנת. במפה מתואר המצב הקיים של השטח וסביבתו הקרובה. 

עיקרי הדברים המתוארים הם:

 • שטח הנכס וגבולותיו
 • הדרכים הגובלות עם הנכס ומפלסיהן
 • קווי בניין ורחוב
 • השימושים המותרים בנכס
 • בניינים הנמצאים קרוב לגבולות הנכס
 • גדרות, אבני שפה, עמודי חשמל וטלפון, עצים ועצמים אחרים
 • גבולות החלקות בסביבת הנכס וקווי בניין שלהן
 • ברזי שרפה המחוברים לרשת אספקת מים ראשית
 • קווי הצנרת של אספקת מים ומערכת הביוב
 • חץ צפון

מפת סביבה בקנה מידה 1:2500 הערוכה בידי מודד המוסמך ומעודכנת. במפה מתוארים הגושים והחלקות כולל מספריהם והדרכים הציבוריות כולל שמותיהן ומידת סלילתן.

 

מפת איתור העבודה

המפה בקנה-מידה 1:250 מתארת מצב המתוכנן של השטח. הדברים המתוארים הם:

 • בניינים ודרכי גישה אליהם
 • כניסות, חצרות ומקומות חנייה
 • מקומות לגז, לתליית כביסה, לריכוז פחי אשפה וגישה אליהם
 • קווי אספקת מים, חשמל ותקשורת תת-קרקעיים
 • חיבור לביוב ציבורי ונקוז השטח
 • שירותים ניידים באתר הבנייה ודברים נוספים לפי אופי המבנה

 

תשריט סכימתי של שטחי הבנייה

בתיאור גרפי יוצגו כל שטחי הבנייה המוצעים ולצדם יפורטו חישובי שטחי הבנייה. בבקשה להיתר להוספה לבניין קיים יש להפריד בין הבנייה הקיימת לבנייה המוצעת.

 

תוכניות בנייה

בתוכניות הבנייה מסמנים מידות, מתקני תברואה, מרחבים מוגנים, מיקום מזגנים, ציוד כיבוי אש וכו'.

תוכניות הבנייה ייכרכו בקנה-מידה 1:100 ויכללו התוכניות הבאות:

תוכנית תנוחה (תוכניות אופקיות) של קומות הבניין, כולל סימון גבולות המגרש, וחץ הצפון.

שלושה חתכים אנכיים: אחד דרך חדר מדרגות, שני הניצב לו דרך חדרי השירותים ושלישי דרך חלק בניין אחר העוזר להבנת המבנה. החתחים יכללו גבולות המגרש, מפלסים הגבולים עם המגרש כולל מפלס הכביש הסמוך וקו הקרקע הטבעי.

חזיתות כולל ציון חומרי הגמר החיצוניים של המבנה וסימון קו קרקע טבעי.

לעתים נדרש עורך הבקשה לצרף תוכנית חזית הבניין הפונה לרחוב המראה גם את חזיתות הבניינים הסמוכים. תוכנית זו תיהיה בקנה-מידה 1:250 ותכלול ציון חומרי גמר חיצוניים של כל המבנים.

אופן הגשת הבקשה – המפה המצבית, מפת איתור העבודה, התשרית הסכמתי של שטחי הבנייה ותוכניות הבנייה יחוברו ויקופלו בצורה הרמוניקה בגודל דף פוליו ויוגשו לוועדה בתוך תיק ורוד (תוכנית הגשה).

נספחים – מהנדס הוועדה המקומית יכול לדרוש גם נספחים הבאים, אם הם דרושים לדעתו להבהרת בקשה להתיר בנייה או לבדיקתו:

 1. מפה טופוגרפית
 2. סקר קרקע
 3. תיאור אמצעי כיבוי אש 
 4. תיאור המקלט
 5. פירות חומרי הבנייה ופרטי חלקי בניה שונים
 6. פירוט מערכות תברואה, גז, סילוק מי גשם, תקשורת (בזק, כבלים ולווינים)…

אישורים – לבקשה יש לצרף אישורים המעידים על עמידה בתקנות למגורים שונים כמו: פיקוד העורף, מכבי אש, מנהל מקרקעי ישראל (נסח טאבו), בזק, אישורי מעבדה לבדיקת בטונים ומערכות בניין שונות, אישור המעיד על פינוי פסולת לאתר מורשה, חישובים סטטיים ואישורים נוספים לפי צורך.

קבלת היתר הבנייה – הוועדה דנה בבקשה, בהתנגדויות השכנים אם ישנן ומאשרת את הבקשה או דורשת להכניס שינויים בתוכניות.

היתר בנייה יתקבל רק לאחר שיאשרו התוכניות וישולמו כל האגרות והמסים.

 

שרותים נוספים:

תוכניות עבודה, כתב כמויות ומפרט טכני

תוכניות עבודה, כתב כמויות ומפרט טכני

היתר בנייה

היתר בנייה

תכנון ובניה

תכנון ובניה

שיטות בניה

שיטות בניה

לקבלת הצעת מחיר לשיפוץ חייגו עכשיו: 0503313342

אזורי מתן שירות: הרצליה, כפר סבא, הוד השרון, רעננה, נתניה, רמת השרון, ארסוף, כפר שמריהו, רשפון, תל אביב, ראשון לציון, בת ים, גבעתיים, חולון, פתח תקווה, סביון, רמת גן, יהוד מונוסון, קריית אונו, ראש העין, אור יהודה, בית דגן, בני ברק, גבעת שמואל וישובים אחרים באזור המרכז ואזור השרון.
קידום אתרים אורגני